Pozvánka / Invitation

 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích

Ústav sociálních a sociálně pedagogických věd

 

si Vás dovoluje pozvat na 7. mezinárodní vědeckou konferenci

 

 Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století

  která se koná pod záštitou

 prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., děkanky ZSF JU

 

Termín konání:            15. a 16. listopadu 2017

Místo konání:              Zdravotně sociální fakulta JU, J. Boreckého 27, České Budějovice, sál E

Hlavní téma:              Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století

Jednací jazyk:               český, slovenský, anglický, německý

 

Bližší informace:          http://konference.zsf.jcu.cz/lprava


 

The University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Sciences

Institute of the Humanities in Nursing Professions

Institute of Social and Special-Paedagogical Sciences

 

wish to invite you to the 7th international science conference

Social Work and Human Rights in the 21st Century,

which takes place under

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Dean of the Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia

Date: 15th and 16th November, 2017

Place: Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia, J. Boreckého 27, České Budějovice, conference room E

Main topic: Social Work and Human Rights in the 21st Century

Languages: Czech, Slovak, English, German

 

Further information:  http://konference.zsf.jcu.cz/lprava