Místo konání / Place

Konference se koná v budově Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, J. Boreckého 1167/27, přednáškový sál E (mapa lokality).

Place

The conference will be held in the building of the Faculty of Health and Social Sciences in České Budějovice, J. Boreckého 1167/27, conference room E (map).

Ubytování a cestovní náklady

Ubytování a cestovní náklady hradí vysílající organizace či sám účastník.

Uvádíme nabídku hotelů, které je možné k pobytu využít.

Accommodation and travel costs

Accommodation and travel costs are paid by the organizations that are sending the participants or by the participants themselves.

Here are a few hotels where it is possible to stay: