O konferenci / About the conference

Cílem konference je přispět k šíření povědomí o sociální práci a lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy k tématu lidských práv. Tématy letošního ročníku jsou Extrémismus v současné společnosti, Komunitní sociální práce, Stav a vize současné občanské společnosti a lidských práv, Práva dětí a Cochemská praxe. Jednání bude probíhat v sekcích s těmito názvy.

Konference se tématy sociální práce a lidských práv zabývá v celém spektru, především však v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním.

 

V jednotlivých sekcích vystoupí vyzvaní účastníci:

Extrémismus v současné společnosti 

PhDr. Michal Kozubík, Ph.D. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)

Dr. Łukasz Kwadrans - Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL)

 

Komunitní sociální práce

Mark A. Small, J.D., Ph.D. – Professor and Department Chair of Youth, Family, and Community Studies at Institute on Family and Neighborhood Life, Clemson University, South Carolina (USA)

 

Stav a vize současné občanské společnosti a lidských práv

Fahim Quadir, Ph.D. – Dean of the Faculty of Graduate Studies York University, Toronto (CA)

 

Práva dětí a Cochemská praxe

Jürgen Rudolph – opatrovnický soudce, Koblenz (DE)

 

About the conference

The aim of the conference is to contribute to the spreading of the knowledge on social work and human rights and to offer opinions, ideas and analyses on the subject of human rights with a discussion forum. This year’s topics are Extremism in Contemporary Society, Community Social Work, The Condition and the Vision of Contemporary Civil Society and Human Rights, Children's Rights and the Cochem Model. The discussions will be held in sections as written above.

The topics of the conference see social work and human rights from many points of view, primarily from the social, legal, social-legal and the health-social. 

 

The invited speakers will present their work in the following sections:

 

Extremism in Contemporary Society 

PhDr. Michal Kozubík, PhD. – Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic

Dr. Łukasz Kwadrans – University of Silesia in Katowice

 

Community Social Work

Mark A. Small, J.D., Ph.D. – Professor and Department Chair of Youth, Family, and Community Studies at Institute on Family and Neighborhood Life, Clemson University, South Carolina, USA

 

The Condition and the Vision of Contemporary Civil Society and Human Rights 

Fahim Quadir, Ph.D. – Dean of the Faculty of Graduate Studies, York University, Toronto, Canada

 

Children’s Rights and the Cochem Model 

Jürgen Rudolph – Probate judge, Koblenz, Germany