Kontakty / Contacts

Kontakty

Kontaktní osoba:

PhDr. Lenka Rosková
Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
J. Boreckého 27
370 04 České Budějovice
tel.: 601 353 820,

e-maillroskova@zsf.jcu.cz

Contacts:

PhDr. Lenka Rosková

Institute of the Humanities in Nursing Professions

Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice

J. Boreckého 27

370 04 České Budějovice

tel.: 601 353 820,

e-maillroskova@zsf.jcu.cz