Důležité informace / Important information

 

Termíny:

- aktivních: 31.5.2016

- pasivních: 17.6.2016

- abstraktů: 31.5.2016

- full textu: 31.5. 2016                                                                   

Abstrakty a full texty zasílejte na: treslova@zsf.jcu.cz

 

Poplatek zahrnuje: certifikáty, recenzovaný sborník, obědy, občerstvení, raut

2 dny 1500 Kč

1. den 950 Kč

2. den 650 Kč

Platba na účet:

104725778/0300

IBAN CZ20 0300 0000 0001 04275778

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Variabilní symbol: 070405405

ČSOB, Hroznová 1 České Budějovice

Při registraci prosíme o předložení dokladu o platbě.

Platba při registraci v hotovosti (bude vydán doklad o zaplacení na místě)

2 dny 1800 Kč

1. den 1100 Kč

2. den 900 Kč

Ubytování:

Clarion Congress Hotel České Budějovice www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/

Grandhotel Zvon www.booking.com/Grand-Hotel-Zvon

Hotel Budweis www.booking.com/Hotel-Budweis 

Hotel Savoy www.hotel-savoy-cb.cz/

Old Town Bed & Breakfast  www.booking.com/OldTownBed&Breakfast

Hotel Garni   www.hotel-garni-ceske-budejovice.rs-ubytovani.eu/

 email: reserve@altonhotel.eu

Penzion U tří sedláků www.booking.com/Pension-U-Tri-Sedlaku

 

Doprava

Linka 1, 5, 21 od Nádraží, směr Máj – Antonína Barcala, Haklovy dvory, Máj Milady Horákové, výstupní Evžena Rošického


Deadlines:

-active participation: 31.5.2016

-pasive participation: 17.6.2016

- abstracts: 31.5.2016

- full texts: 31.5.2016


   Abstracts and full text should be sent to: treslova@zsf.jcu.cz                                     


Symposium fee (Czech crowns)

2 days 1500 Kč

1. day 950 Kč

2. day 650 Kč

 

Fee contains: certificats, reviewed proceedings, lunches, refreshments, reception

104725778/0300

IBAN CZ20 0300 0000 0001 04275778

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Variabilní symbol: 070405405

ČSOB, Hroznová 1 České Budějovice

Payment at registration desk - cash

2 days 1800 Kč

1. day 1100 Kč

2. day 900 Kč

Accommodation:

Clarion Congress Hotel České Budějovice www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/

Grandhotel Zvon www.booking.com/Grand-Hotel-Zvon

Hotel Budweis www.booking.com/Hotel-Budweis 

Hotel Savoy www.hotel-savoy-cb.cz/

Old Town Bed & Breakfast  www.booking.com/OldTownBed&Breakfast

Hotel Garni   www.hotel-garni-ceske-budejovice.rs-ubytovani.eu/

 email: reserve@altonhotel.eu

Penzion U tří sedláků www.booking.com/Pension-U-Tri-Sedlaku

Transportation:

Line 1, 5, 21 from  bus stop Nádraží, direction Máj – Antonína Barcala, Haklovy dvory, Máj Milady Horákové, exit station  Evžena Rošického