Kontakty/Contacts

V případě potřeby kontaktujte PhDr. Marii Trešlovou, Ph.D.

tel: +420 389 037 535
treslova@zsf.jcu.cz


If necessary, contact Dr. Marie Trešlová

tel: +420 389 037 535
treslova@zsf.jcu.cz

Čestné předsednictvo konference - Honorable presidium

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

doc. RNDR. Miroslav Šíp, DrCs.

doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, Ph.D.

prof. Dr.hab. Pawel Januszewicz

Dr n. med. Monika Binkowska-Bury

Malgorzata Nagorska, Ph.D.

doc. Dr. Katalin Papp, Ph.D.

Dr. Semsei Imre

associate profesor Dr. Siket Adrienn

Mgr. Monika Kyselová MBA

Mgr. Jana Somrová

 

Vědecký výbor - Scientific board

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.

PhDr. Gabriela Vörösová, Ph.D.

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

prof. Dr.hab. Pawel Januszewicz

Dr n. med. Monika Binkowska-Bury

Malgorzata Nagorska,Ph.D.

doc. Dr. Katalin Papp, Ph.D.

Dr. Siket Adrienn associate profesor 

Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Mgr. František Dolák, Ph.D.

PhDr. Drahomíra Filausová

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová

Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Mgr. Pavel Procháska

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Organizační výbor - Organization board:

Prof. PhDr. Valérie. Tóthová, Ph.D

Doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

PhDr. Věra Stasková, Ph.D.

Členové Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a nedokladné péče

Members of Institut of Nursing, Midwifery and  Emergency Care


Mgr. Nováková, Ph.D., Mgr. Šedová, Ph.D., Mgr. Polanová, Mgr. Michálková, Ph.D., Mgr. Hajduchová, Ph.D., PhDr. Filausová, Mgr. Belešová, ing. Brabcová ,Ph.D., PhDr. Hudáčková, Ph.D, Mgr. Průchová, Ph.D., Mgr. Tamáš Otásková, Mgr. Rolantová, Ph.D., Mgr. Olišarová, Mgr. Machová, Mgr. Chloubová, Mgr. Dolák, Ph.D., Mgr. Procháska, Mgr. Havlíček, Mgr. Majstr, Mgr. Picková, Mgr. Němcová, Mgr. Majer, Mgr. Schwarz, Ing.  Mach, Mgr. Kaas, Mgr. Maňhalová, Vrbová

 

Tajemník/Secretary:  PhDr. Marie Trešlová Ph.D.

Kontaktní osoby partnerských univerzit:                      

Partner universities contact persons:                                                                    

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, Ph.D. (SK)                                                                         

Dr. N. med. Monika Biankowska – Bury (PL)

doc. Katalin Papp, Ph.D. (HU)