IX. Mezinárodní sympozium - Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči - IX. International symposium - Theory and Practice Collaboration in Quality Care

Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči

sympozium se koná ve dnech 15. - 16. září 2016

v přednáškových sálech Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity    

v Českých Budějovicích, Boreckého 27


Theory and Practice Collaboration in Quality Care

to be held on 15th and 16th  September 2016

in Ceske Budejovice, Czech Republic

in auditoriums of the  Faculty of Health and Sosial Sciences,

University of South Bohemia in České Budějovice

Boreckého 27

Ročník: IX.
Termín konání: 15.09.2016
Místo konání: J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice