Společenský večer

Pracovně-výzkumná atmosféra neskončí ani večer. Na 20. 1. 2014 je připravena exkurze do pivovaru Budvar, kde budeme pečlivě sledovat, jak nejmodernější technologie ovlivňují kvalitu piva. V analýze budeme pokračovat do pozdních nočních hodin následně v Pivnici Budvar v areálu pivovaru. Atmosféru bude zpříjemňovat jazzové String trio J.A.J. Kvalitativní výzkum se nedá uspěchat...

Verše prof. PhDr. Jaroslava Maliny, DrSc., z pracovního prostředí přednese během večera ochotnický spolek občanského sdružení Adam ČR v režii MgA. et MgA. Stanislava Sudy, Ph.D.

Cena společenského večera je zahrnuta v registračním poplatku. Vstupenky na společenský večer pro doprovázející osoby (neúčastnící se konference) budou k dispozici u registrace. Jejich cena bude doplněna v nejbližší době.