Publikace

V letošním ročníku konference zavádíme novinku. Nebudeme vydávat sborník z konference, ale publikačními partnery konference se staly tři časopisy, které vybrané příspěvky vydají.

Jsou to tyto časopisy:

Anthropologia integra

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532

Časopis vydává Masarykova univerzita, Brno

Central European Journal of Public Policy

http://www.cejpp.eu/index.php/ojs

Časopis vydává Univerzita Karlova, Praha

Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly

http://www.humanaffairs.sk/

Časopis vydává Slovenská akadémia vied, Bratislava


Představitelé časopisů jsou členy programového výboru konference. Po ukončení příjmu abstrakt dostali abstrakty všech přihlášených příspěvků bez určení jejich použití (přednáška/poster/symposium/workshop). V prvním kole projevily časopisy tento zájem:

  • Anthropologia integra - 21 příspěvků
  • Central European Journal of Public Policy – 16 příspěvků
  • Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly – 34 příspěvků

 

O některé příspěvky projevilo zájem více časopisů, o tyto čtyři dokonce všechny časopisy:

  • Andrej Findor: Možnosti a limity využitia klinických testov pri tvorbe verejných politík
  • Jaroslava Hasmanová Marhánková: Zdraví jako prostředek ustavování norem dobrého rodičovství – Příklad rodičů kritických k očkování svých dětí
  • Magda Petrjánošová: Ako skúmať virtuálne prostredia?
  • Jan Voráček: Myšlenkové modely – interaktivní platforma pro práci s kvalitativními proměnnými

 

V současné době jsou autoři všech vybraných příspěvků zkontaktováni a sami s časopisy vyjednávají podmínky. Organizátoři konference spolu se členy programového výboru chystají druhé výběrové kolo s příspěvky, které v prvním kole vybrány nebyly. To, že příspěvek vybrán nebyl či nebude, ale neznamená, že je nekvalitní. Důvodem je většinou to, že se tématem neodpovídá zaměření žádného z partnerských časopisů.