Tužka a papír nebo počítač?

Rádi bychom Vás pozvali na XIII. česko-slovenskou konferenci s mezinárodní účastí

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU:

„TUŽKA A PAPÍR, ANEBO POČÍTAČ?“

20. až 21. 1. 2014, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

obrázek - úvodní stránka

Kvalitativní výzkumník už dávno není podivín s tužkou a papírem v terénu a následně s tužkou a milionem papírů někde v temné místnosti; dnes je ověšen či obklopen diktafony, foťáky, kamerami, notebooky s nejmodernějším software a dalšími výdobytky z oblasti tzv. „tvrdých“ věd. Technické a matematické fígle využíváme v kvalitativním výzkumu jak při získávání dat, tak při jejich analýze. V článcích se pak objevují zmínky typu „rozhovory byly nahrávány na diktafon“, „pro přepis rozhovorů byl využit program xy“ či „pro analýzu dat byl využit program yz“. Co je ale za těmito zmínkami?

Tématem nadcházející konference proto bude právě průnik technických, matematických a jiných prostředků do kvalitativního výzkumu ve vědách o člověku. Jaké prostředky či metody používáte? Jak se Vám osvědčily? Nebo se neosvědčily? Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, co bezprostředně vidíte či co vám respondent říká, a mezi tím, co je pak nahrané v diktafonu nebo natočené na kameru? Jsou jiné výsledky z „papírové“ analýzy a jiné, když se použije technika, nebo nejsou? Jak funguje rozhraní? Je například interpretace obrázku z ultrazvuku výzkumem kvalitativním nebo kvantitativním?

Vědy o člověku zahrnují mnoho oblastí – od filozofie, psychologie, sociologie, antropologie, … až po filologii, ošetřovatelství či medicínu. Každá z těchto oblastí používá své technické a matematické prostředky a každá z těchto oblastí je zároveň prostorem pro kvalitativní výzkum. Vítáme proto odborníky ze všech věd o člověku, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, názory, nadšení i zklamání z průniku „tvrdých“ a „měkkých“ metod.

Zároveň jsou, jako obvykle, vítány i příspěvky mimo toto užší téma čili příspěvky ukazující pokroky či neúspěchy ve vlastních kvalitativních výzkumných projektech.

 

 

Organizátoři konference děkuji ilustrátorce Michaele Žemličkové (www.michaela-zemlickova.cz/) za laskavé poskytnutí ilustrace. 

Ročník: 13
Termín konání: 21.01.2014
Místo konání: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích