Program

9.00 – 9.30 hod. Registrace – přízemí

9.30 – 10.00 hod. Zahájení konference

 

BLOK 10.15 – 11.15 hod.

Moderuje: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.; Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.


Kompetence sester v preventivní péči (prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.)

Výživové trendy v kardioprevenci (prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.)

Novinky v kojení (prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.)

Deset let – jaké byly a jaké budou? (Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.)

 

Oběd 11.30 – 12.30 hod.


BLOK: 12.30 – 14.30 hod.

Moderuje: Mgr. Helena Michálková; Mgr. Jana Maňhalová; Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.


Jak neprohubnout život (PhDr. Iva Málková)

Aplikace metody krátkých intervencí rizikových faktorů životního stylu v praxi (MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.)

Pohybové programy v prevenci kardiometabolických onemocnění u psychiatricky nemocných (PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.; Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová)

Úskalí prevence nadváhy a obezity u Romů (Mgr. Věra Olišarová, Ph.D; Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.; prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.)

Problematika kouření u romské populace (Mgr. Kristýna Toumová; prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.)

Online poradny pro veřejnost (Mgr. Helena Michálková, Ph.D.)

Zdravotní gramotnost dospělé populace – region jižní Čechy (PhDr. Věra Stasková, Ph.D.)

Prevence porodní asistentky v problematice nádorového onemocnění u žen (PhDr. Drahomíra Filausová)

Podpora zdraví v rámci pohybových aktivit prostřednictvím masmédií (Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.)

Prevence infekčních onemocnění (Mgr. Jana Maňhalová)

 

Přestávka 14.30 – 15.00 hod.

 

BLOK: 15.00 – 17.30 hod.

Moderuje: doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.; Mgr. Jiří Kaas; Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.


Funkčná zdatnosť mladých dospelých a možnosti podpory zdravia (prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.; O. Bočáková)

Pohybová aktivita u dětí v Jihočeském kraji (Mgr. Dita Nováková, Ph.D.; Mgr. Alena Machová; doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.)

Výživa v rodinách v Jihočeském kraji (doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.; Mgr. Alena Machová; Mgr. Andrea Schönbauerová; Mgr. Dita Nováková, Ph.D.)

Dialyzovaný pacient a životní styl (Mgr. Jitka Tamáš Otásková)

Prevence kolorektálního karcinomu (Mgr. Tereza Dušičková; prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.; doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.)

Prevence mobbingu a bossingu (Mgr. Veronika Benešová, Ph.D.)

Péče o duševní hygienu zaměstnanců v domovech pro seniory (Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.)

Prevence pádů u seniorů (Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.)

Komunikace jako nedílná součást prevence u pacienta s demencí (Mgr. Jiří Kaas)

Volnočasové aktivity seniorů v kontextu prevence civilizačních chorob (Ing. Eva Hejduková)

 

Ukončení konference 17.00 - 17.15