O konferenci

Konference s mezinárodní účastí k 10. výročí vzniku Centra prevence civilizačních chorob


Konference se koná pod záštitou prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty JU

 

Tematické okruhy:

  • Výživa v kontextu prevence civilizačních chorob
  • Pohybové aktivity v kontextu civilizačních chorob
  • Kouření a další drogové závislosti
  • Stres a duševní zdraví
  • Nefarmakologické postupy v léčbě civilizačních chorob

Tato konference je určena všem, kterým je problematika zdravého životního stylu blízká a všem, kteří chtějí sdílet své poznatky, zkušenosti a výsledky výzkumu.

Jednací jazyk: česky, slovensky, anglicky