Úvodní stránka

„Lidská práva v proměnách času“ je název konference s mezinárodní účastí, jejímž cílem je přispět k šíření povědomí o lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy ohledně lidských práv. Téma tohoto letošního ročníku je Postavení ženy v současné společnosti.  V diskusních příspěvcích by měla zaznít různorodá témata, týkající se všech možných aspektů postavení ženy v současné společnosti. Namátkou lze zmínit téma mateřství, slaďování rodinného a pracovního života, feminizace chudoby a další.Konference se bude zabývat zkoumanou problematikou v celém jejím spektru, především však v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním. 

 

Termín konání:
11. listopadu 2014
Místo konání:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, J. Boreckého 27, přednáškový sál E