Místo konání

Místo konání

Konference se koná v budově Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, v Českých Budějovicích, J. Boreckého 1167/27, přednáškový sál E (mapa lokality).

Ubytování a cestovní náklady

Ubytování a cestovní náklady hradí vysílající organizace či sám účastník.

Uvádíme nabídku hotelů, které je možné k pobytu využít.