Pozvánka

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

ve spolupráci

s NRZP Jihočeského kraje a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy,

Zdravotně sociální fakultou  Jihočeské univerzity,

Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání,

Českou školní inspekcí a Národním institutem pro další vzdělávání

pod záštitou

hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské,

primátora Statutárního města České Budějovice  Ing. Jiřího Svobody,

místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jana Bartoška,

rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D.,Th.D.,

děkanky  Zdravotně sociální fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D.

si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem:

Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe