Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s NRZP Jihočeského kraje a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, Českou školní inspekcí a Národním institutem pro další vzdělávání pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, primátora Statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jana Bartoška, rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D.,Th.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D.

Ročník: I.
Termín konání: 12.10.2017
Místo konání: konferenční sál F , 2.patro Zdravotně sociální fakulta JU, J.Boreckého 1167/27 (budova Vltava/Uran), České Budějovice