Organizators

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences
Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
   
Mgr. Jan Neugebauer
Neugebauer@zsf.jcu.cz
      
Mgr. Jitka Doležalová
dolezj08@zsf.jcu.cz
       
Mgr. Iva Šafaříková
safari01@zsf.jcu.cz

      

Mgr. Inka Kratochvílová
kratoi02@zsf.jcu.cz
 
PhDr. Martin Červený
cervem13@zsf.jcu.cz

 

Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery, University of Ostrava
Mgr. Tereza Koribaničová
z19602@student.osu.cz
     
Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Department of Nursing, Comenius University in Bratislava
Mgr. Lucia Podolinska
podolinskalucia@gmail.com
    
Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc
Mgr. Petra Kašparová
petra.kasparova@upol.cz
     
Faculty of Health Studies, University of Pardubice
Mgr. Zuzana Červenková
zuzana.cervenkova@upce.cz
     
Faculty of Health Sciences, University of Pécs
Luca Fanni Kajos
luca.kajos@etk.pte.hu
        
Faculty of Health Science, Medical University of Lublin
Michal Machul
mm.machul@gmail.com