Program


FREYBERGHOVY DNY 2018

5. ročník konference na téma „Vliv zevního prostředí na psychosociální prenatální a postnatální vývoj dítěte“


PÁTEK 18. května 2018

08:30–08:45 Registrace

Zahájení:

08:45–09:00 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (děkanka ZSF JU)

Přednáškový cyklus:

09:00–09:25 Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na vývoj dětí (Šrám R.)

09:25–09:45 Vliv znečištěného ovzduší na lipidomiku u novorozenců (Hajšlová J.)

09:45–10:05 Metabolity polycyklických aromatických uhlovodíků v moči novorozenců (Pulkrabová J.)

10:05–10:25 Exprese genů u novorozenců z různě znečištěných lokalit (Hoňková K.)


10:25–10:40 PŘESTÁVKA

10:40–11:00 Užívání alkoholu a tabáku v těhotenství (Barták M.) 11:00–11:15 Substituční léčba těhotných z pohledu adiktologie (Moravcová L.)

11:15– 11:30 Systém péče o těhotné uživatelky v adiktologických službách v Českých Budějovicích (Brejcha T.)

11:30–11:55 Drogově závislé matky a jejich děti (Lukešová J.)

11:55–12:10 Specifika fungování osiřelých dětí v kontextu prenatální paměti
a epigenetiky (Sedláčková S.)

12:10–13:15 POLEDNÍ PAUZA

13:15–13:30 Early risk biomarkers of maternal malnutrition (Muss C.)

13:30–13:45 Kvalita výživy těhotných a kojících žen v regionech Karviná a České Budějovice (Pavlíková J.)

13:45–14:10 From Ignaz Semmelweis to the “Austrian Mother Child Pass” – What Prevention can do for us? (Mosgöller W.)

14:10–14:30 Téma dle zaměření konference (Endler T.)

14:30–14:50 Vliv alkoholu na vznik FAS/FASD (Nosková J)

14:50–15:10 PŘESTÁVKA

15:10–15:30 Dýchací funkce u dětí v Ústeckém kraji (Rychlíková E.)

15:30–15:50 Nemocnost dětí v Moravskoslezském kraji (Jiřík V.)

15:50–16:05 Nemocnost dětí do dvou let v regionech Karviná a České Budějovice (Pastorková A.)

Od 17:00 hod. Společenské setkání


SOBOTA 19. května 2018

 

Přednáškový cyklus:

09:00–09:20 Vzťah medzi drogovo závislými rodičmi a pobytom detí v detských domovoch (Mikloško J.)

09:20–09:40 Prínos využitia rodinných kruhov pri práci s ohrozeným dieťaťom (Miklošková M.)

09:40–10:00 Retrospektivní pohled maminky na plánovaný porod doma s vážnými následky pro dítě (Hanzl M.)

10:00–10:20 Specifika fungování osiřelých dětí v kontextu prenatální paměti a epigenetiky (Lichtenberg-Kokoszka E.)

10:20–10:45 PŘESTÁVKA

10:45–11:05 Vzájemné připoutání matky a dítěte, podmínka zdárného vývoje (Šimek J.)

11:05–11:25 Náhradní mateřství (Konečná H.)

11:25–11:45 Freyberghova škála – pilotní studie(Šimečková A., Velemínský M. ml.)

Závěr:

11:45–12:00 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (děkanka ZSF JU)

Od 12:00 hod. oběd (dle zájmu)

 

Program konference ke stažení ZDE.