O konferenci

„Freyberghovy dny 20. - 21.května 2016“

3. ročník konference na téma prenatální a perinatální psychologie a etiky

Konference se koná pod záštitou prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty JU

Pořadatelé konference: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied

Místo konání: Zdravotně sociální fakulta JU, J. Boreckého 27, objekt Vltava (Uran), České Budějovice, sál A

Doba konání: Pátek 20. 5. 2016 od 9.30 hod., sobota 21.5.2016 od 8.30 hod.

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

PhDr. Drahomíra Filausová

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.

Bc. Ingrid Baloun

Bohuslava Škopová

Jana Vrbová

 

Čestné předsednictvo:

prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh, DrSc., dr. h. c. mult.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.