O konferenci

„Freyberghovy dny 18. - 19. května 2018“

5. ročník konference na téma „Vliv zevního prostředí na psychosociální prenatální a postnatální vývoj dítěte“

Konference se koná pod záštitou prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty

Místo konání:

Zdravotně sociální fakulta JU, J. Boreckého 1167/27
(budova Vltava/Uran), 370 11 České Budějovice
sál G, 2. patro

Doba konání:

Pátek 18. 5. 2018 od 8:45 hodin
Sobota 19. 5. 2018 od 9:00 hodin

 

Pořadatelé konference:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální
fakulta a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie,
medicíny a sociálnych vied, Bratislava

Organizační výbor:

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Mgr. Ingrid Baloun
Mgr. Romana Belešová
Mgr. Emílie Bezáková, Ph.D.
PhDr. Drahomíra Filausová
Alena Laurová
Mgr. Alena Machová
prof. Jozef Mikloško, Ph.D.
PhDr. Jana Samková, Ph.D.
Bc. Simona Šimková
Bohuslava Škopová
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.