O konferenci

Smyslem studentské vědecké konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia.
Studenti mohou prezentovat, jak výsledky bakalářských, diplomových prací, nebo disertačních prací. Tak i přínosné teoretické práce. Rovněž je možné prezentovat výsledky rozsáhlejších semestrálních prací.


Organizační výbor

  • Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

  • PhDr. Martin Červený
  • Mgr. Jitka Doležalová
  • Mgr. Inka Kratochvílová
  • Mgr. Jan Neugebauer
  • Mgr. Iva Šafaříková

 

Studentská vědecká konference bude probíhat online:

1. zkušební videokonference - 23.3.2021 od 13:00 hod:

            https://cesnet.zoom.us/j/97795739242

            Meeting ID: 977 9573 9242

2. Vlastní videokonference:

            https://cesnet.zoom.us/j/99758997188

            Meeting ID: 997 5899 7188