O konferenci

Smyslem studentské vědecké konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia.
Studenti mohou prezentovat, jak výsledky bakalářských, diplomových prací, nebo disertačních prací. Tak i přínosné teoretické práce. Rovněž je možné prezentovat výsledky rozsáhlejších semestrálních prací.


Organizační výbor

  • Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

  • Mgr. Ingrid Baloun
  • Mgr. Stanislav Ondrášek
  • Mgr. Ing. Simona Šimková