O konferenci

Smyslem studentské vědecké konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia.

Studenti mohou prezentovat jak výsledky bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, tak i přínosné teoretické práce. Rovněž je možné prezentovat výsledky rozsáhlejších semestrálních prací.

 

 • Předsedkyně výboru:

  • prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.

   

   Členové:

  • Mgr. Michaela Abrmanová 

  • PhDr. Martin Červený 

  • MUDr. Jiří Dušek 

  • Mgr. Anežka Řehořová

  • PhDr. Mgr. Hana Kubešová

  • Mgr. Vladimíra Pospíšilová

 

Téma konference: Zdravotně sociální problematika

Termín konaní: středa 29. listopadu 2023 od 9:00 hodin

Místo konání: Zdravotně sociální fakulta, budova Vltava,
                       J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, sál A