Dějiny zdravotnictví první Čs. republiky interdisciplinárním pohledem

Dějiny zdravotnictví první Československé republiky interdisciplinárním pohledem Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni

pořádá pod záštitou rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr.

a

děkanky Zdravotně sociální fakulty

Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D.

vědeckou konferenci, vztahující se k výzkumnému projektu „Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie“, který financuje Grantová agentura České republiky.

Ročník: I.
Termín konání: 13.10.2022
Místo konání: Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 27, České Budějovice, sál E