Pokyny autorům

Abstrakty zasílejte na adresu do 15.10.2018

Struktura power pointové prezentace

 • prezentace o délce MAXIMÁLNĚ 10 minut a 5 minuty na diskuzi, která probíhá po každém příspěvku
 • proběhne vyhlášení nejzajímavějších prezentací, které budou hodnoceny na základě následujících bodů
 1. Způsob vypořádání se s otázkami (celková úrověň znalostí daného tématu)
 2. Hodnocení prezentace (srozumitelnost, vizuální úprava, dodržení časového limitu)
 3. Celková úrověň prezentace

Struktura abstraktu

 • Textový editor MS Word: všechny okraje shodně 2,5cm; řádkování jednoduché; zarovnání textu do bloku; font písma Times New Roman, velikost písma 12
 • Jazyk: český, slovenský

 

 • První řádek : NÁZEV PŘÍSPĚVKU TUČNĚ, VELKÝMI  PÍSMENY v češtině
 • Druhý řádek: NÁZEV PŘÍSPĚVKU TUČNĚ, VELKÝMI  PÍSMENY v angličtině
 • Třetí řádek vynechat
 • Čtvrtý řádek: jméno autora/autorů ve formě: jméno a příjmení (bez titulů)
 • Pátý řádek vynechat
 • Šestý řádek: klíčová slova v češtině – 3-5 oddělena čárkou
 • Sedmý řádek: klíčová slova v angličtině - 3-5 oddělena čárkou
 • Osmý řádek vynechat
 • Strukturovaný abstrakt v rozmezí 1200 - 1500 znaků včetně mezer v českém jazyce
  • Výzkumná práce, abstrakt rozdělen do částí: Úvod, Cíl, Metodika, Výsledky, Závěr
  • Teoretická práce, abstrakt rozdělen do částí: Úvod, Vlastní text, Závěr
 • Strukturovaný abstrakt v rozmezí 1200 - 1500 znaků včetně mezer v anglickém jazyce - struktura abstraktu bude stejná jako v češtině
 • Abstrakt v anglickém jazyce musí být přeložen odborně nikoliv v překladači google translate
 • Poslední řádek: kontakt na korespondenčního autora - jméno a příjmení (s titulem), pracoviště (škola) a e-mail

 

Pokyny k odeslání abstraktu

Vypracované abstrakty zasílejte na následující e-mailové adresy: