O konferenci

Smyslem studentské vědecké konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia.
Studenti mohou prezentovat, jak výsledky bakalářských, diplomových prací, nebo disertačních prací. Tak i přínosné teoretické práce. Rovněž je možné prezentovat výsledky rozsáhlejších semestrálních prací.


Organizační výbor

Předsedkyně výboru:

  • doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vackova, PhD.

 

 Členové:

  • Mgr. Ingrid Baloun

  • Mgr. Nikola Brandová

  • Mgr. Stanislav Ondrášek

  • Mgr. Zuzana Řimnáčová