Registrace

JAK SE REGISTROVAT

Důležité termíny:

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: do 15. 11. 2013

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: do 15. 11. 2013

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): lze až do dne konání konference

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Poplatek: 1200 Kč

Poplatek studující – prezenční, pregraduální: 1000 Kč

Platby zasílejte na číslo účtu: 104725778/0300

Variabilní symbol: 07285405043

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení

Žadatelé o fakturu vyplní přesnou adresu zaměstnavatele a jeho IČO

 

Pokyny pro zahraniční platby:

IBAN CZ 20 0300 0000 0001 0472 5778

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

ČSOB, Hroznova 1, České Budějovice

Variabilní symbol: 07285405043

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení a účel platby – konference QAK

Platby v hotovosti: na místě, v den konání konference

Žadatelé o fakturu vyplní přesnou adresu zaměstnavatele a jeho IČO


Pravidla aktivní účasti

Aktivní účast na konferenci je možná v následujících formách:

přednáška vyzvaná organizátory (20–40 minut i s diskusí)

– přednáška iniciovaná účastníkem (15–30 minut i s diskusí)

-– poster (max. rozměr 90 x 120 cm)

workshop/minisympozium (délka 1,5 hod.)

Při registraci abstraktu je možné vyjádřit svou preferenci způsobu prezentace, organizátoři se budou snažit vyjít vstříc. Závěrečné rozhodnutí o formě a délce příspěvku je ale plně v kompetenci programového výboru.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací). Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

Organizátoři neakceptují postery skládané z archů formátu A4.

 

tlačítko - registrace bez abstraktu